top of page

VERVALLEN MEDICATIE

U kan steeds uw vervallen of ongebruikte geneesmiddelen binnenbrengen in de apotheek.

  • Deze moeten ontdaan zijn van hun verpakking en bijsluiter.

  • Wij aanvaarden blisterverpakkingen, capsules, zetpillen, potjes, flacons, tubes, flessen die niet leeg zijn, sprays en aërosols.

 

Geneesmiddelen bevatten actieve bestanddelen die niet in de natuur terecht mogen komen, ze horen dan ook niet thuis in de gewone  vuilbak.

 

Voor naalden kan u een naaldencontainer bij ons kopen.

De lege spuit mag u weggooien in de gewone vuilbak.

De naalden gooit u weg in de naaldencontainer.

Deze container kan u niet in de apotheek afgeven, wel in een inzamelcentrum voor chemisch afval.

bottom of page