top of page

BEHEER JE EIGEN MEDICATIE-OVERZICHT, NUTTIG VOOR JOU EN JE ZORGVERLENERS!

 

Een correcte inname van medicatie is niet altijd evident als je veel medicatie moet innemen.

Vandaar dat we graag voor onze patiënten, GRATIS een medicatieschema opstellen.

Dit gebeurt steeds in samenspraak met uw behandelende arts of specialist.

Dit schema geeft een eenvoudig overzicht van uw verschillende geneesmiddelen, het innamemoment en eventueel andere richtlijnen waar u bij het innemen van uw medicatie rekening dient mee te houden.

 

Voor u als patiënt zal het een gemakkelijk overzicht worden dat u zal ondersteunen in uw kennis en het juiste gebruik van de verschillende geneesmiddelen.

Ook als apotheek is het heel belangrijk dat we een duidelijk overzicht hebben van uw medicatiegebruik, zodat we bij het afleveren van geneesmiddelen steeds het correcte advies kunnen verstrekken omtrent gebruik/nevenwerkingen maar ook mogelijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen die u reeds gebruikt.

Het medicatieschema zal vervolgens ook als communicatiemiddel dienen tussen de verschillende zorgverleners, zowel tussen arts-apotheker, als bij ziekenhuisopname-ontslag.

Ook voor de thuisverpleegkundige kan het een handig hulpmiddel zijn.

 

Concreet gaan we als volgt te werk:

1. U als patiënt, vult een lijst in van de medicatie die u neemt, niet alleen chronische medicatie, maar ook medicatie die u maar af en toe inneemt en andere       supplementen.

    Dit document kan je rustig thuis invullen, maar we kunnen dit ook samen met jou overlopen en vervolledigen.

    Neem zo mogelijk de originele verpakkingen mee naar de apotheek.

2. Wij vergelijken deze invullijst met onze gegevens, kijken de innamemomenten na, sporen mogelijke wisselwerkingen op en nemen, indien nodige, na uw         goedkeuring, contact op met uw behandelende arts/specialist.

    Dit alles verwerken we tot een definitief medicatieschema.

3. Dit medicatieschema blijft in het bezit van de patiënt en kan u steeds meenemen bij uw doktersbezoek.

    Ook bij ziekenhuisopname of bij een bezoek aan de tandarts/specialist is het belangrijk om je medicatieschema mee te nemen.

    Vraag je arts om elke wijziging of nieuw gegeven in het medicatieoverzicht aan te duiden en bezorg dat nadien terug aan ons, zodat we je                            

    medicatieoverzicht weer actueel en overzichtelijk kunnen maken.

 

Het is heel belangrijk een up-to-date medicatieschema te hebben zodat artsen, specialisten een optimale behandeling kunnen voorschrijven.

Ook wij als apotheker kunnen op die manier het beste advies verstrekken bij het afleveren van tijdelijke medicatie zoals hoestpreparaten, pijnstillers en andere... 

 

Download een blanco medicatieschema

Invulformulier omtrent uw medicatie

bottom of page